A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад загальної середньої освіти ”Луцький інституційний ліцей №8 Луцької міської ради”

Головна

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про освіту», наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019  № 536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти», з метою забезпечення права дітей на здобуття загальної середньої освіти Луцька міська рада рішенням від 24.12.2019 №68/76 перейменувала комунальний заклад «Луцька вечірня (змінна) школа Луцької міської ради» у комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький інституційний ліцей № 8 Луцької міської ради».

Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький інституційний ліцей № 8 Луцької міської ради» здійснює навчання учнів українською мовою за різними формами:

 • інституційна (очна/вечірня, заочна, дистанційна, мережева);
 • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

У своїй роботі ми керуємось законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року № 536, Положенням про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем, вихідні дні – субота і неділя. Один день на тиждень (п’ятниця) визначений для проведення заліків та консультацій для учнів, що навчаються на заочній формі.

Вечірня та заочна форми організовуються для осіб віком від 14 років (незалежно від верхньої межі віку). Такі особливості зумовлюються необхідністю гарантувати право на освіту для малолітніх осіб, запобігання їх бездоглядності, експлуатації тощо.

Здобуття освіти за вечірньою формою організовується незалежно від місця проживання здобувачів освіти.

При організації заочної та вечірньої форм здобуття освіти (або їх поєднання) групові та індивідуальні консультації, заліки проводяться відповідно до кількості годин, визначеної в навчальному плані.

Для денної та вечірньої форм здобуття освіти застосовується змінний режим навчання, зокрема перша і друга зміни (з дотриманням державних санітарних правил і норм).

Заочні групи 5-9-х класів формуються за чисельністю не менше 9 заочників. При меншій кількості учнів, що навчаються за програмою певного класу, навчальний час встановлюється з розрахунку 1 академічної години на тиждень на кожного учня (на всі види робіт).

Дистанційна форма освіти може бути реалізована шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми здобуття освіти або використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами здобуття освіти, їх поєднання.

Мережева форма здобуття освіти дозволяє на договірних засадах задіяти (додатково, у разі потреби) педагогічних працівників, матеріально-технічну базу, інформаційні ресурси інших суб’єктів освітньої діяльності (у тому числі закладів освіти), міжшкільних ресурсних центрів, наукових установ, закладів культури або спорту, закордонних установ тощо. У такий спосіб формується «мережа» суб’єктів, які забезпечують здобуття якісної освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти у школі передбачено для тих учнів, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень і отримують робітничі професії чи поєднують навчання в інших навчальних закладах (Луцькому центрі професійно-технічної освіти, Волинській Православній богословській академії), виховують неповнолітніх дітей. Для даної категорії учнів запроваджено дворічний термін заочної форми навчання.

Школа та Луцький центр професійно-технічної освіти уклали Договір про організацію здобуття освіти за мережевою формою.

Школа та Волинська православна богословська академія уклали Договір про організацію здобуття освіти за мережевою формою.

Наразі індивідуальне навчання може бути організоване за однією із трьох індивідуальних форм – екстернатною (екстернатом), сімейною (домашньою) формою, педагогічним патронажем.

Екстернат організовується для осіб, які:

 • із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;
 • не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;
 • є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;
 • є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
 • прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);
 • самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;
 • бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;
 • засуджені до довічного позбавлення волі.

Екстерном є особа (незалежно від віку), зарахована (переведена) на екстернат для:

 • самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації;
 • лише проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації. В окремих випадках екстернат організовується в поєднанні з денною або іншою інституційною формою здобуття освіти (без зарахування на екстернат).

Індивідуальний навчальний план у такому разі розробляється на основі освітньої програми закладу освіти.

Оцінювання навчальних досягнень екстернів за відповідний клас (річне оцінювання) або за рівень повної загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної частини чи базових, вибірково-обов’язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти.

За результатами оцінювання виставляється річна оцінка з кожного предмета.

При Луцькому слідчому ізоляторі діє навчально-консультаційний пункт, який організовано відповідно статті 125 Кримінально-виконавчого кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів від 25 червня 2020 №526 "Про затвердження Порядку організації здобуття повної загальної середньої освіти засудженими до позбавлення волі на певнй стрк або довічного позбавлення волі, а також неповнолітніми особами, взятими під варту",  наказу управління освіти Луцького міськвиконкому та Луцького слідчого ізолятора-арештного дому від 08.08.2006 р. №335-од/68 «Про відкриття навчально-консультаційного пункту із заочною формою навчання у Луцькому слідчому ізоляторі-арештному домі», наказу по школі від 28.08.2006 р. № 82 «Про організацію роботи навчально-консультаційного пункту із заочною формою навчання у Луцькому слідчому ізоляторі-арештному домі».

Школа та Луцький слідчий ізолятор уклали Договір про співпрацю з питань забезпечення конституційних прав неповнолітніх, які утримуються в СІЗО, на здобуття освіти.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора